Indholdsfortegnelse

Type 5

UNDERSØGEREN
SPECIALISTEN
OBSERVATØREN
IKONOKLAST
PROBLEM-LØSEREN
VISIONÆR
ANALYTIKEREN
KYNIKEREN

Basal frygt

– at være inkompetent, at være unyttig. At være hjælpeløs eller overvældet

Basalt ønske

– at være kompetent, dygtig og nyttig

Indre budskab

– ”du er god eller i orden, hvis du behersker noget”

Er i stand til

 • Fokusere og koncentrere dig.
 • Tilsidesætte dig selv og dine behov og være objektiv, følelsesfri og nøgtern.
 • Nytænke og se verden på en helt ny måde
 • Abstraktion og kreativitet
 • Være visionær

Under pres er der udfordringer med

 • Deltagelse i verden omkring mig
 • At se ting simpelt, ikke komplekst
 • At forstå mine følelser og udtrykke dem
 • Distanceret og distræt
 • Relationer til andre mennesker
 • Arrogance

Sådan opfatter jeg mig selv

 • Klog
 • Vis
 • Indsigtsfuld
 • Specialiseret
 • Observerende
 • Tænkende
 • Analyserende
 • Mørk
 • Eftertænksom

Sådan er jeg ikke

 • Dum
 • Inkompetent
 • Overfølsom
 • Naiv
 • Fattesvag
 • Ubrugelig
 • Krævende

Andre kan opleve mig sådan under pres

 • Arrogant
 • Følelseskold
 • Nøgtern
 • Belærende
 • Virkelighedsfjern
 • Nørdet
 • Umenneskelig
 • Maskinel
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt os

Kontakt os