Indholdsfortegnelse

Hvad er Enneagrammet

Selve Enneagram-symbolet er meget gammelt – ingen ved præcis hvor gammelt, men det antages at det er mere en 2500 år gammelt – og blev bragt til den vestlige verden og gjort tilgængeligt og kendt af G. I. Gurdjieff. Han arbejdede ikke med typer, og de 9 typer var på dette tidspunkt ikke en udtalt del af Enneagrammet. Han arbejdede derimod med forståelsen og indsigten i den menneskelige oplevelse af livet, og hvordan vi gennem bevægelse, selvrefleksion og opofrelse sikrede vedligeholdelsen af vores sande menneskelige dyder, modsat overgivelse til sindets ego-opbygning og forsvarsmekanismer.

I dag, hvor Enneagrammet gennem de seneste 60 år har gennemgået en enorm udvikling, anvendes det som et af de mest powerfulde og indsigtsgivende værktøjer til at forstå og oparbejde indsigt i os selv og hinanden. Det er et værktøj, som i dets kerne hjælper os til at opleve og kende os selv på en meget dybere og objektiv måde, end vores hverdags-selvopfattelse giver os mulighed for. enneagrammet tilbyder sig som en uvurderlig rejsepartner på rejsen mod selvindsigt, det indre arbejde og iværksættelsen af det liv, der føles mest meningsfyldt, nærende og bidragende.

Enneagrammet er på én gang simpelt og tilgængeligt, og samtidig dybt, udfoldende og komplekst. Den mest tilgængelige måde at lære Enneagrammet at kende på, er gennem forståelse af de 9 Enneagram-typer. Alle 9 typer har særlige psykologiske overbevisninger og motivationer, som skaber en bestemt og karakteristisk adfærd. Det betyder, at Enneagrammet ikke blot fortæller dig, hvad du gør, men også hvorfor du gør det.

Det er også væsentligt at slå fast, at Enneagrammet er en model – ”ennea” betyder 9 på græsk og ”gram” betyder model eller skitse – som beskriver 9 forskellige psykologiske perspektiver. Det er altså ikke en sandhed eller en ideologi, men derimod en systemisk model, som beskriver mennesker, deres indre motivationer og interaktion med omverdenen.

Fordi Enneagrammet er så komplekst og skaber forståelse både horisontalt (din type og din adfærd) og vertikalt (niveauerne for selvindsigt og den psykologiske forklaring på, hvorfor du gør som du gør) fortæller det også noget om typernes individuelle beslutningsprocesser, ledelsesstil, konflikthåndtering- og stressmønstre, udviklingspotentialer og helt unikke talenter.

De 9 typer og niveauerne for selvindsigt er siden 1950’erne og frem til i dag blevet udviklet af og gennem store og indsigts-fulde tænkere og personligheder som Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Don Richard Riso og Russ Hudson, som jeg som underviser blandt mange andre står på skuldrene af i dag.

Hvad er Enneagrammet ikke

Enneagrammet fortæller dig ikke, hvem du er, men beskriver hvad du gør. I modsætning til andre persontype- eller udviklings-værktøjer, er der ingen mennesker eller tests, der kan fortælle dig, hvilke type du er. Det er kun noget, som du selv kan finde ud af gennem arbejdet med Enneagrammet, gennem selvrefleksion og – observation. Det er for akkrediterede lærere i øvrigt i modstrid med de internationale etiske anbefalinger og kodeks at fortælle andre, hvilken type de, og vi giver vores kursister samme anbefaling.

Du ér ikke en type, men du relaterer dig til en type, og det er den samme type du relaterer dig til hele livet. Samtidig rummer du alle typerne, mens det blot er en af typer, der træder frem, når du er presset.

Enneagrammet sætter dig ikke i bås, men giver dig anvisninger til at komme ud af de vaner og overbevisninger, som du allerede måtte sidde fast i.

Enneagrammet er ikke et værktøj designet til at du kan fralægge dig ansvaret for dine handlinger og din adfærd. Om end du meget klart og præcist vil få beskrevet, hvorfor du gør som du gør og hvilke incitamenter og frygte, der lægger bag din adfærd, så er det ikke udarbejdet til ansvarsfralæggelse, men derimod til at gribe muligheden for at smide unyttige vaner og mønstre overbord og udvikle nye og langt mere støttende vaner.

Enneagrammet ejes ikke af nogen, og udvikles løbende af specialister verden over.

Hvad kan Enneagrammet bruges til

Enneagrammet anvendes med stor succes over hele verden, og er i dag et af de mest veludviklede og nuancerede redskaber til at forstå den menneskelige adfærd som et både psykologisk, emotionelt og spirituelt komplekst væsen.

Enneagrammets væsentligste formål og oprindelige funktion var at støtte mennesket i at vågne op til sig selv. Ikke at leve livet på autopilot styret af gamle vaner, indre ubalance og unyttige mønstre. Men at kunne leve et liv i overensstemmelse med sig selv, et autentisk liv.

For både det private og det professionelle menneske, er der et utal af gevinster og brugbare områder, hvor Enneagrammet kan yde et afgørende bidrag:

Personligt:

 • Skabe selvindsigt
 • Forståelse af dine prioriteringer og livsvalg
 • Udbygge dit ordforråd, så du kan sige til og fra tydeligt og smidigt
 • Udvikling af smidig og støttende kommunikation
 • Øge dit selvværd
 • Forstå dig selv og dine relationer
 • Træne autenticitet
 • Livsformål og udviklingsveje
 • Træne emotionel balance
 • Motivation
 • Forælder-roller
 • Parforhold og nære relationer
 • Stress-håndtering og et liv i balance
 • Healing af traumer og emotionelle sår

Professionelt:

 • Personligt og autentisk lederskab
 • Toolbox til den moderne leder
 • Lederudvikling med blik for både faldgruber og udviklingspotentialer
 • Kombinationen af lederskab og menneskelighed
 • Gruppe-dynamikker
 • Team-udvikling
 • Mental sundhed og psykisk tryghed på arbejdspladsen
 • Stærk og smidig kommunikation
 • Konflikthåndtering og -forståelse
 • Den svære samtale

Enneagrammets elementer

Enneagrammet er opbygget af tre grundlæggende, symbolske figurer:

Cirklen

Enneagrammet består af en cirkel, der skal symbolisere kosmos og enheden, en universel mandala. Cirklen symboliserer forening, helhed og enighed, og ideen om at alt er ét. Vi er en del af en ubrydelig symbiose, og at der ikke findes en begyndelse og en afslutning, men blot uendelighed.

Trekanten

Inden i cirklen er der en trekant, som forbinder punkterne 9, 3 og 6. Dette symboliserer loven om 3, altså at alt består af 2 yderpunkter og et balancepunkt. I fysikkens verden består atomer af protoner, elektroner og neutroner, og i naturen findes den stærke kraft, den svage kraft og elektromagnetismen. I Kristendommen findes Treenigheden, og i Buddhismen findes The Buddha, The Dharma og The Sangha.

Heksagon

Der er endnu en figur inden i cirklen – det er en heksagon, som forbinder punkterne 1, 4, 2, 8, 5, 7 og 1.Denne figur symboliserer loven om 7, som handler om processer og udviklingsforløb over tid. Loven om 7 fortæller, at intet er statisk, men at alt er foranderligt, og ultimativt handler det om enten udvikling eller afvikling. I vores moderne verden symboliserer heksagonen de ændringer, vores møde med verden automatisk udsætter vores højere selv for.

Enneagrammets vej og vigtige personligheder

George Ivanovich Gurdjieff, lærer og filosof.

Gurdjieff bragte tilbage i 1897 Enneagram-symbolet til vesten. Han har blandt andet introduceret symbolet for en række personer, som senere har undersøgt sammenhængene mellem symbolet og psykologiske mekanismer. I 1919 etablerer han ’The Institute for Harmonious Development of Man’, hvor han blandt andet underviser i en række hellige/guddommelige danse og bevægelser med baggrund i Enneagrammet som en vej til at opnå indsigt og udvikling.

 

Oscar Ichazo, filosof

Ichazo er stifter af Arica Skolen (1968), der tilbyder en vej til selvindsigt gennem biologi, psykologi og fysik for at afklare den menneskelige bevidsthed med moderne viden og derigennem skabe frihed og befrielse.

Ichazo er den første, som i 1956 relaterer personkarakteristika til Enneagrammet, idet han bygger en relation mellem de syv dødssynder – det vi kalder for typernes Passion – og Enneagrammet. Dertil introducerer han os ligeledes for typernes dyder, fixeringer og ”Holy Ideas”. Han etablerer ligeledes i fortsættelse af blandt andet Gurdjieffs arbejde tankerne om krop, hjerte og hoved til Enneagrammet, hvilket er starten påforståelsen af triaderne.

Han betragtes af mange som faderen til det moderne Enneagram, og hans mest berømte elev er Claudio Naranjo.

 

Claudio Naranjo, antropolog og psykiater

I 1969 underviser Oscar Ichazo og Claudio Naranjo sammen i Enneagrammet til en gruppe amerikanske studerende i Chile. En af Naranjos elever, Jesuitter-præsten Robert (Bob) Ochs, bringer tankerne om Enneagrammet til blandt andet Don Richard Riso, som i 1971 begynder atundersøge Enneagrammet nærmere.

Med Oscars Ichazo som ’fader’ til det moderne Enneagram betragter mange Claudio Naranjo som det moderne Enneagrams moder, idet han videreudvikler Oscars Ichazos tanker og sætter dem i relation til moderne psykologi ved blandt andet at inddrage Sigmund Freuds og Karen Horneys forskning inden for psykologien i beskrivelsen af Enneagrammet.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Kontakt os

Kontakt os